1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ
pluk 19.03.2018

Personální obsazení kliniky

Přednosta

          

Lékaři
Prof. MUDr. Jan Plzák Ph.D. MUDr. Zuzana Balatková
  Prof. MUDr. Jan Betka DrSc. FCMA
Sekretariát As. MUDr. Jaroslav Betka Ph.D.
Renáta Kodetová Doc. MUDr. Jan Bouček Ph.D. 
Monika Mikulášová As. MUDr. Zdeněk Čada Ph.D.
  MUDr. Lucie Dostálová
Ekonom Kliniky As. MUDr. Zdeněk Fík Ph.D.
MVDr. Věra Ungerová, MBA emeritní primář MUDr. Pavol Jablonický
  MUDr. David Kalfeřt Ph.D.
Školský zástupce přednosty As. MUDr. Adam Kešner
Prof. MUDr. Jan Klozar CSc. Prof. MUDr. Jan Klozar CSc.
  Primář MUDr. Jan Kluh
Zástupce pro vědu a výzkum As. MUDr. Vít Kratochvil
Doc. MUDr. Jan Bouček Ph.D. As. MUDr. Martin Kuchař
  As. MUDr. Petr Laštůvka
Zdravotnický zástupce přednosty MUDr. Jan Lazák
Primář MUDr. Jan Kluh As.MUDr. Petr Lukeš Ph.D.
  MUDr. Michal Matyášek
Vedoucí lékaři Prof. MUDr. Jan Plzák Ph.D.
  As. MUDr. Jaroslav Sýba
JIP As. MUDr. Miloš Taudy
As. MUDr. Miloš Taudy MUDr. Michal Votava
  As. MUDr. Michal Zábrodský
1. Lůžková stanice plk v.v. Prof. MUDr. Eduard Zvěřina DrSc FCMA  
As. MUDr. Michal Zábrodský  
   
2. Lůžková stanice  
As. MUDr. Petr Laštůvka Internista Kliniky
 
Vedoucí IPVZ  
Prof. MUDr. Jan Betka DrSc. FCMA  
   
Vrchni sestra Postgraduální studenti
Mgr. Jitka Hovorková
MUDr. Zuzana Balogová
MUDr. Petra Bruthansová
MUDr. Silvie Hrubá
MUDr. Jan Kastner
MUDr. Martin Kaňa
MUDr. Vladimír Koucký
MUDr. Diana Kuchárová
MUDr. Alžběta Mifková
MUDr. Štěpán Novák
MUDr. Barbora Řepová
MUDr. Simona Simonidesová
MUDr. Veronika Svobodová
MUDr. Martin Šteffl
MUDr. Kryštof Zuska
MUDr. Veronika Živicová

počet zobrazení: 42420 poslední aktualizace: jsyba, 19.03.2018
Hodnocení: (hodnotilo 26 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.