1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců

Rok
Příjmení autora:
Řetězec z názvu:
Kód výzkumného záměru:
Kód projektu:
Počet záznamů na stránce:
  
Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Výsledky vyhledávání podle zadaných kritérií:
Pracoviště:  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole
Pracoviště:  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole
publikace od 1 do 10 z 631
»   »»

Adámek, Svatopluk - Astl, Jaromír - David, I. - Naňka, Ondřej - Schützner, Jan
Terapie primární hyperparathyreozy
In: Primární hyperparathyreoza,Galén,Praha,2006,s. 103-124,monografie,

Adámek, Svatopluk - Astl, Jaromír - Naňka, Ondřej
Minimálně invazivní operační postupy
In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie,Galén,Praha,2006,s. 138-148,monografie,

Ansarin, M. - Zábrodský, Michal - Bianchi, L. - Renne, G. - Tosoni, A. - Calabrese, L. - Tredici, P. - Jereczek-Fossa, B.A. - Orecchia, R. - Chiesa, F.
Endoscopic CO2 laser surgery for early glottic cancer in patients who are candidates for radiotherapy: Results of a prospective nonrandomized study
In: Head and Neck - journal for the sciences and specialities of the head and neck,roč. 28,č. 2,2006,s. 121-125,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1043-3074,ORL. IF = 1.961 (2006),jine-verejne-zdroje,

Astl, Jaromír
Klinicko-genetická studie poruch vývoje sluchu a štítné žlázy
In: Souhrn přednášek,FNM ,Praha ,2003,s. 55-55,abstrakt ve sborníku,

Astl, Jaromír
Paréza nervus recurens
In: Lékařské repetitorium ,Galén,Praha ,2003,s. 1-1,repetitorium,

Astl, Jaromír
Nádory štítné žlázy
In: Onkologická péče ,roč. 7,č. 2,2003,s. 11-12,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1214-5602,ORL - onkologie.,

Astl, Jaromír
Ultrasonografie v ORL
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy,č. 32,2004,s. 17-18,VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise,0044-1996,onkologie - ORL,

Astl, Jaromír
Tracheotomie - aktuální trendy
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy,č. 32,2004,s. 12-12,VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise,0044-1996,onkologie - ORL.,

Astl, Jaromír
Poruchy vývoje štítné žlázy : souhrn současných poznatků
In: Česko-slovenská pediatrie,roč. 59,č. 10,2004,s. 527-532,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,0069-2328,imunologie - onkologie - endokrinologie - ORL - molekulární biologie - cytohistochemie.,IAA2060302

Astl, Jaromír
Diagnostika a chirurgická léčba onemocnění štítné žlázy
In: Sanquis,roč. 32,č. 2,2004,s. 22-25,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1212-6535,onkologie - ORL.,

Astl, Jaromír
Diagnostika a chirurgická léčba nemocí štítné žlázy
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy,č. 32,2004,s. 18-22,VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise,0044-1996,onkologie - ORL.,

Astl, Jaromír
Onemocnění štítné žlázy
In: Speciální otorinolaryngologie,Galén,Praha,2005,s. 119-129,učebnice VŠ,

Astl, Jaromír
Chirurgická léčba onemocnění štítné žlázy
197 s.,Univerzita Karlova v Praze, 1.lékařská fakulta,Praha,2005,habilitační spis (doc.),

Astl, Jaromír
Učební texty otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku pro bakaláře obor ošetřovatelství
Karolinum,Praha,2002,učebnice VŠ,

Astl, Jaromír
Poruchy sluchu a vrozené poruchy štítné žlázy
In: Sborník abstrakt,FN Motol ,Praha ,2002,s. 171-172,abstrakt ve sborníku,MZ000064203

Astl, Jaromír
Diagnostika a léčba nádorů štítné žlázy
In: Postgraduální medicína,roč. 4,č. 9,2002,s. 1016-1020,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1212-4184,ORL.,

Astl, Jaromír
Role dobrovolníků v krizovém řízení
In: Sborník abstraktů,T soft,Praha,2006,s. 1-3,abstrakt ve sborníku,

Astl, Jaromír
Chirurgická léčba onemocnění štítné žlázy
Maxdorf,Praha,2007,monografie,

Astl, Jaromír
Chirurgická léčba nemocí a nádorů štítné žlázy
In: Pokroky v endokrinologii,Maxdorf,Praha,2007,s. 551-569,monografie,

Astl, Jaromír
Prevence v otorinolaryngologii
Preventivní medicína,Maxdorf,Praha,2008,s. 377-399,monografie,

publikace od 1 do 10 z 631
»   »»