1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ
18.01.2017

Podmínky získání zápočtu

  • S podmínkami pro udělení zápočtu seznámí studenty první den stáží jejich vedoucí stáží. Je zaveden kreditový systém, za účast na jednotlivých složkách výuky obdrží student bodové ohodnocení, pro zápočet je nutno dosáhnout 270 bodů.
  • Zápočet obdrží studenti obvykle ve čtvrtek po výuce v druhém týdnu stáží (i v případě, že splní požadovaný počet kreditů dříve). Pokud z nějakých důvodů nedostanou v tento den zápočet, vezmou si stážový list ke zkoušce a u zkoušky jim zkoušející zápočet zapíše.
  • Při udělování zápočtů bude vyučující zároveň potvrzovat i účast na praktické výuce - logbook.
  • Na doplňkové praxe na ambulancích nelze chodit bez předchozí domluvy, studenti se obrátí na sekretářky paní Kodetovou nebo paní Vágnerovou.
  • Zkouškové termíny jsou vypisované průběžně na SISu, k zápisu na zkoušku není třeba mít zápočet.
  • Pro právě stážující studenty jsou termíny vypisovány přes filtr, takže se objeví na SISu termíny jen pro právě stážující kruhy. Po přihlášení se všech právě stážujících studentů filtr uvolníme pro ostatní kruhy. 
  • Je třeba, aby studenti svoje termíny využili, nemůžeme z provozních důvodů navyšovat ani počet termínů, ani kapacitu zkoušených (6 studentů na jeden termín).

Důležité upozornění !!!! Pokud se student nedostaví ke zkoušce bez omluvy, nemůže se elektronicky přihlásit na jiný termín, SIS ho k přihlášce nepustí.
Je nutné vyřídit si omluvu nejprve u sekretářky R. Kodetové.

 

 

počet zobrazení: 8973 poslední aktualizace: 18.01.2017
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.