1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ
23.11.2012

Centrum pro laserovou chirurgii v oblasti hlavy a krku

Ustanoveno výnosem MZ ČR LP/4-213-3.10.1984

Laserová chirurgie je na Klinice otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK začleněna do léčebného schématu experimentálně od roku 1981 a rutinně od roku 1982. Bylo provedeno více než 4200 laserových operací v oblasti hlavy a krku. (uvedená sestava patří k největším v České Republice)

Pracoviště bylo opakovaně řešitelem grantů s touto problematikou a pořádá i mezinárodní výukové kursy a provádí zaškolení odborníků v této speciální chirurgii i pro ostatní nemocnice v ČR.

Centrum laserové chirurgie hlavy a krkuvzniklo v roce 1985 s novým statutem pracuje od roku 1995. V centru pracují 4 chirurgové vyškolení v laserové chirurgii a další jsou ve výcviku. Centrum laserové chirurgie poskytuje specializovanou terapii zhoubných i nezhoubných onemocnění.

V onkologické léčbě je využíván CO2 laser např.: pro časná stádia nádorových onemocnění hrtanu. V období po skončené onkologické léčbě je CO2 laser využíván pro odstraňování postradiačních edémů, snášení granulací, jizev, přípravě zhojené oblasti k implantaci protézy, k odstraňování hypertrofických řas u hlasových protéz apod.

Na klinice je používán i tzv. diodový laser (vlnová délka 810nm), který má použití zejména v chirurgii nosních a paranzálních dutin (turbinoplastika, laserkoagulace hemorhagických diatéz - např. Rendu-Osler-Weberova choroba aj.), ale i při excizi slizničních či kožních lézí v ORL oblasti.

počet zobrazení: 5990 poslední aktualizace: 23.11.2012
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.