1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ
dkalf 04.01.2023

Nadační fond

Nadační fond pro otorhinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku
při ORL klinice 1.LF UK, FN v Motole


6054


Slovo na úvod

Nadační fond pro Otorhinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku při ORL klinice 1. LF UK FNM vznikl v roce 1999, za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, a to zejména rozvoj humanitních hodnot a vědecko-výchovná činnost. Mezi tyto činnosti patří zejména: - zdokonalení diagnostických a terapeutických metod v tomto oboru – zavádění pokrokových lékařských metod v oboru ORL – podpora našich odborníků na tuzemských i zahraničních stážích, sjezdech, seminářích, vědeckých sympoziích, odborných kurzech apod. – dohled nad zaváděním pokrokových lékařských metod v oboru ORL – podpora veškerých aktivit sloužících k rozvoji otorhinolaryngologie v České republice.

Činnost správní rady

Činnost Správní rady Nadačního fondu byla na základě statutu zaměřena na podporu veškerých činností a aktivit, které slouží k rozvoji otorhinolaryngologie v České republice, tj. na zdokonalení diagnostických a terapeutických metod v tomto oboru, péči o další výuku a výchovu odborníků v oboru, podporu účasti našich odborníků na tuzemských i zahraničních stážích, sjezdech, seminářích a kurzech v tuzemsku i v zahraničí. Zejména však na podporu „Centra pro onkologii hlavy a krku a baze lební“, „ Centra pro laserovou chirurgii v oblasti hlavy a krku“ a „Centra kochleárních implantací“ při ORL klinice 1.LF UK ve Fakultní nemocnici v Motole.

 

Klinika ORL 1. LFUK FNM má výjimečné postavení v rámci oboru v České republice. Jako jediné pracoviště v republice zajišťuje kompletní diagnostickou a léčebnou péči v oboru. V mnoha směrech rámec oboru překračuje a prolíná se s dalšími obory (neurochirurgie, stomatochirurgie, hrudní chirurgie, plastická chirurgie, endokrinochirurgie, traumatologie, resuscitační péče, otoneurologie, chirurgie baze lební, chirurgie spánkové nedostatečnosti), čímž nemá v ČR srovnání. Personální, lůžkové a přístrojové vybavení je na špičkové úrovni srovnatelné s nejlepšími pracovišti ve vyspělých státech Evropské unie. Pracovníci zdejší kliniky jsou pravidelně zváni ke spolupráci a jako školitelé v Evropské škole onkologie v Miláně.

 

Mimo to je klinika výukovým centrem jako:

 

  1. Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je zařízením Fakultní nemocnice v Praze 5 – Motole, které je výukovou základnou v oboru otorhinolaryngologie 1.lékařské fakulty University Karlovy a Institutu pro další vzdělávání lékařů v rámci postgraduální výuky.

 

  1. Vědeckovýzkumná činnost se podstatnou měrou podílí na vytváření koncepce oboru. Je prováděna zejména v rámci přidělených grantů a dotací na klinice i spoluprací na řešení v grantových a výzkumných úkolech jiných pracovišť.

Správní rada NF

  • Prof. MUDr. Jan Plzák Ph.D.
  • MVDr. Věra Ungerová, MBA
  • MUDr. Petr Laštůvka


Revizor NF

  • MUDr. Miloš Taudy

 

Zakladatel NF

  • Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

 

Přispěvky pro Nadační fond

Pokud se rozhodnete přispět našemu Nadačnímu fondu, vřele Vám děkujeme. Jakýkoli příspěvek, i ten v ceně jedné krabičky cigaret od dárce, kterému jsme pomohli s kouřením přestat, bude vítán.

Bankovní spojení:
ČSOB Praha 2, č.ú. CZK: 150312851/0300
                                 EUR: 150313096/0300

ČS Praha 2, č.ú. CZK: 0015641329/0800

Pokud máte zájem věnovat příspěvek na určitou oblast, nabízíme Vám několik oborů našeho působení. Stačí pouze připojit variabilní symbol


040 Centrum pro vědu a výzkum
041 Centrum laserové chirurgie
042 Centrum pro onkologii hlavy a krku a baze lební
043 Centrum pro rehabilitaci pacientů po totální laryngektomii
044 Fonochirurgie
045 Kmenové a kochleární implantace


Poděkování

Na závěr děkujeme touto cestou všem, kteří podporují Nadační fond pro otorhinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku při 1. LFUK FN v Motole svými finančními příspěvky i všem, kteří podporují činnost NF jinou formou. Je mimořádně povzbuzující, že společnou pomocí mnoha desítek známých i neznámých občanů této země jsou podporovány činnosti NF a tím i další pomoc těžce nemocným spoluobčanům.

 

Proto děkujeme Vám všem. Děkujeme za všechny občany této země, jimž program Nadačního fondu přináší naději na uzdravení.

 

V případě jakýkoliv dotazů, obraťte se prosím telefonicky, písemně nebo e-mailem na tuto adresu:

 

MVDr. Věra Ungerová, MBA
V Úvalu 84
Praha 5, 150 06

Tel: 224434312
Fax: 224434320
E-mail:vera.ungerova(zavináč)fnmotol.cz

počet zobrazení: 8848 poslední aktualizace: dkalf, 04.01.2023
Hodnocení: (hodnotili 4 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.