1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ
dkalf 29.04.2021

Aktuální informace o výuce

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktualizace 28. 4. 2021

Vážení kolegové,

V reakci na Opatření děkana č. 15/2020, zavádí Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK opět částečně distanční výuku. Prezenčně bude probíhat výuka klinická, to jest účast na vizitách a převazech, asistence na operačních sálech a shadowing na ambulancích kliniky. Studenti se hlásí ke klinické výuce vždy den předem /pouze v pracovní den/do 12:00 u sekretářky paní Moniky Mikulášové, na tel.: +420 224 434 311. Při zájmu přesahujícím kapacitu bude rozhodnuto na základě pořadí přihlášek se snahou, aby se aktivit mohli zúčastnit všichni zájemci. Dále si studenti mohou domluvit konzultaci nad otázkou nebo problémem, které jim z výukových materiálů nebyly jasné na e-mailu: jan.klozar@fnmotol.cz.

Všichni zájemci o klinickou výuku, kteří neabsolvovali druhou dávku očkování před více než 2 týdny a neprodělali Covid 19 v posledních 3 měsících musí být před zahájením této výuky testováni. První den klinické prezenční výuky se dostaví na sekretariát v 7:00, kde bude zařízeno jejich testování na ambulanci kliniky.  Bez negativního výsledku antigenního testu nebo potvrzení o očkování /prodělání nemoci v posledních 90 dnech nemůže být klinická výuka nastoupena. 

Přednášky jsou k dispozici distančně offline - viz zde nebo zde a na Moodle .

Výukové materiály z Foniatrie najdete zde  

Podmínkou pro získání zápočtu je pečlivé prostudování publikovaných materiálů.

Zkoušení bude probíhat prezenčně. Pouze z vážných důvodů (karanténa, nemoc, odůvodněný pobyt v zahraničí) je možno zkoušku absolvovat distančně. viz: https://orl.lf1.cuni.cz/organizace-distancniho-zkouseni-z-otorinolaryngologie

Nově jsou studenti, kteří neabsolvovali druhou dávku očkování před více než 2 týdny a neprodělali Covid 19 v posledních 3 měsících, před účastí na zkoušce testováni. Pokud nebyli v předcházejících dnech testováni na jiné klinice, dostaví se v den zkoušky na sekretariát ve 12:30, kde bude zařízeno jejich testování na ambulanci kliniky. Studenti nepojištění u českých zdravotních pojišťoven si musí test zařídit individuálně a ke zkoušce přinést výsledek ne starší než 48 hodin.  

Nelze vyloučit případné změny v blízké budoucnosti. Stránky kliniky budou průběžně aktualizovány.

prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

Školský zástupce přednosty

 


počet zobrazení: 2027 poslední aktualizace: dkalf, 29.04.2021
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.