1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ
09.03.2017

Stáže pro mediky

Kam a kdy:

  • První den stáží se studenti dostaví do posluchárny kliniky v 8 hod (Fakultní Nemocnice v Motole, dospělá část – „modrý pavilon“, spojovací chodba v mínus 1. patře uzel B
    Klíče od šatny předává studentům sekretářka paní Monika Mikulášová. Během stáží se studenti převlékají v šatně, kde si mohou po celou dobu stáží si nechávat věci. Po skončení stáží již nesmí v šatně žádné věci zůstat.
  • Studenti se převlékají do bílého hned ráno po příchodu na kliniku, tedy i na přednášky na posluchárnu, civilní oblečení si nechávají v šatně.
  • Vždy, když opouštějí posluchárnu, dbají studenti na to, aby nezůstala otevřená.
  • Na posluchárnu prosíme nechodit s jídlem a pitím.
  • WC pro mediky je u výtahů B.
  • Studenti jsou povinni nosit na viditelném místě bílého pláště průkaz studenta 1. LF UK s fotografií, studentovi, který tento průkaz nemá, nesmí učitel umožnit účast na stáži (příkaz děkana č. 5/2003)

Výuka:

- s podmínkami pro udělení zápočtu seznámí studenty první den stáží jejich vedoucí stáží

- orazítkované stážové listy si stážující převezmou od vedoucího stáží jen osobně, brát stážový list pro kolegu není možné, také stáhnout si sám stážový list z internetu není možné

- vzhledem k tomu, že stážový list je jediný podklad pro udělení zápočtu, je nutné, aby si studenti po celou dobu stáží tento doklad opatrovali. Teto doklad je originál s originálními podpisy u jednotlivých kreditů a v případě ztráty stážového listu tedy není možnost vystavení duplikátu.

- stáž v jiném termínu je možná z kapacitních důvodů jen ve zcela výjimečných případech. Žádost o tuto výjimku posílají studenti na e-mailovou adresu renata.kodetova@fnmotol.cz s dostatečným časovým předstihem

- studenti se převlékají do bílého hned ráno po příchodu na kliniku, tedy i na přednášky na posluchárnu, civilní oblečení si nechávají v šatně

- klíče od šatny předává studentům sekretářka paní Monika Mikulášová. Ráno si klíč vyzvednou a vrátí ho po skončení přednášek v poledne. Během stáží se studenti převlékají v šatně, kde si mohou po celou dobu stáží nechávat věci. Po skončení stáží již nesmí v šatně žádné věci zůstat.

- první den stáží (1. týden) se studenti mohou vypsat na sál na jednotlivé dny (rozpis visí na nástěnce proti posluchárně) takto:

3 dopoledne (začátek v 8.15 hod.)

3 odpoledne (začátek cca v 11.30 hod.)

Účast na operačním sále je závazná, případné změny musí být v rozpisu

provedeny nejpozději do 12 hodin předchozího dne. Důležité upozornění: je zakázáno pohybovat se v sálovém oblečení (zeleném) mimo prostory operačních sálů, vždy je nutné se ve filtru převlékat

- zkouškové termíny jsou vypisované na SISu ,

- pro právě stážující studenty jsou termíny vypisovány přes filtr, takže se objeví na SISu termíny jen pro právě stážující kruhy. Po přihlášení se všech právě stážujících studentů filtr uvolníme pro ostatní kruhy. Je třeba, aby studenti svoje termíny využili, nemůžeme z provozních důvodů navyšovat ani počet termínů, ani kapacitu zkoušených (6 studentů na jeden termín).

- zápočet obdrží studenti ve středu po výuce v druhém týdnu stáží (i v případě, že splní požadovaný počet kreditů dříve), pokud z nějakých důvodů nedostanou v tento den zápočet, vezmou si stážový list ke zkoušce a u zkoušky jim zkoušející zápočet zapíše

- na doplňkové praxe na ambulancích nelze chodit bez předchozí domluvy, studenti se obrátí na sekretářky paní Mikulášovou nebo paní Kodetovou

- při udělování zápočtů bude vyučující zároveň potvrzovat i účast na praktické výuce - logbook

- vždy když opouštějí posluchárnu dbají studenti na to, aby nezůstala otevřená, totéž platí o šatně

- studenti jsou povinni nosit na viditelném místě bílého pláště průkaz studenta 1. LF UK s fotografií, studentovi, který tento průkaz nemá, nesmí učitel umožnit účast na stáži (příkaz děkana č. 5/2003)

- na posluchárnu nechodit prosím s jídlem a pitím

- WC pro mediky je u výtahů uzel B

- s dalšími eventuálními dotazy se obraťte na sekretářku R. Kodetovou, s dotazy, které se týkají účasti na operačních sálech na sekretářku M. Mikulášovou.

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: JE ZAKÁZÁNO POHYBOVAT SE V SÁLOVÉM OBLEČENÍ (ZELENÉM) MIMO PROSTORY OPERAČNÍCH SÁLŮ, VŽDY JE NUTNÉ SE VE FILTRU PŘEVLÉKAT!!!

počet zobrazení: 15288 poslední aktualizace: 09.03.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.