1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ
23.11.2012

Obsah výuky

Obor Ošetřovatelství

Studenti se seznámí a osvojí si znalosti z ošetřovatelství nemocí oboru nosní, ušní a krční lékařství a chirurgie hlavy a krku, základní postupy léčebných postupů ve foniatrii. Zejména se seznámí s etiologií a patofyziologií onemocnění v oblasti hlavy a krku, jejich diferenciální diagnostikou a diagnostikou ošetřovatelských diagnóz. Dále se seznámí s problematikou léčby a především chirurgické léčby těchto onemocnění a s ní spojených ošetřovatelských problémů.

Výuka začíná v pondělí v knihovně Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5, Modrý pavilon - dospělá část, uzel B -1 patro – vedení kliniky. Studenti se dostaví na sekretariát kliniky.

Pondělí
Specifika ošetřovatelského procesu v ORL
Vyšetřování nemocných
Onkologie v ORL

Úterý
Audiologie- přístroje
Neurootologie – přístroje
Porucha rovnováhy a sluchu – ošetřovatelské diagnózy

Středa
Onemocnění nosu a jejich léčba
Onemocnění hrtanu a jejich léčba
Kritické stavy v ORL

Čtvrtek
Zobrazovací metody, endoskopie v ORL
Základní protetika v ORL
Dětská ORL a ošetřovatelské diagnózy v dětské ORL

Pátek
Specifika komunikace s pacienty s onemocněním hlavy a krku a ORL
Laser v ORL
První pomoc při náhlých a kritických stavech v ORL oboru

počet zobrazení: 4841 poslední aktualizace: 23.11.2012
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.