1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ
26.11.2012

Seznam okruhů otázek

Otázky pro bakalářské studium obor ošetřovatelství

1. Anatomie a fyziologie cest dýchacích a polykacích

2. Fyziologie sluchu a řeči

3. Dětská onemocnění ORL a specifická ošetřovatelská péče

4. Ošetřovaní nemocného dítěte po operaci ucha (včetně paracentézy), péče o nedoslýchavé a neslyšící dítě

5. Záněty cest dýchacích a polykacích - ošetřovatelská péče

6. Náhlé a neodkladné stavy v ORL činnost sestry

7. Vyšetřovací a diagnostické postupy v ORL

8. Ošetřovatelská péče o tracheostomii

9. Ošetřovatelská péče o alimentační cévku

10. Ošetřovatelská péče o nemocné s zhoubnými nádory ORL (pooperační, paliativní)

11. Pooperační péče po operacích ucha a horních cest dýchacích a polykacích

12. Záněty ucha a jejich komplikace (u dětí a dospělých)

13. Rehabilitace řeči (elektrohrtan, hlasová protéza), resocializace

14. Péče (domácí péče) po totální laryngektomii

15. Nedoslýchavost a péče o nedoslýchavé

16. Otoneurologie a audiologie

17. První pomoc při tepenném krvácení z oblasti hlavy, první pomoc při dušení

18. Převazy u nemocných po operacích v oblasti hlavy a krku

19. Onkologie ORL a specifika ošetřovatelské péče

20. Sociální problematika a možnosti resocializace pacienta s ORL onkologickým onemocnění v domácí péči

21. Neuroprotéza sluchového nervu, ošetřovatelská a sociopsychologická problematika

22. Specifické záněty v ORL (TBC)

23. Stenózující zánětlivá onemocnění hrtanu u dětí

počet zobrazení: 4424 poslední aktualizace: 26.11.2012
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.