1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ
29.09.2020

Informace pro studenty

AKTUÁLNÍ INFORMACE - 29. 9. 2020 

Vážení kolegové,

V reakci na Opatření děkana č. 15/2020, zavádí Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK opět částečně distanční výuku. Prezenčně bude probíhat výuka klinická, to jest účast na vizitách a převazech, asistence na operačních sálech a shadowing na ambulancích kliniky. Studenti se hlásí ke klinické výuce vždy den předem /pouze v pracovní den/do 12:00 u sekretářky paní Moniky Mikulášové, na tel.: +420 224 434 311. Při zájmu přesahujícím kapacitu bude rozhodnuto na základě pořadí přihlášek se snahou, aby se aktivit mohli zúčastnit všichni zájemci. Dále si studenti mohou domluvit konzultaci nad otázkou nebo problémem, které jim z výukových materiálů nebyly jasné na e-mailu: jan.klozar@fnmotol.cz.

Přednášky jsou k dispozici distančně offline - viz zde  nebo zde.

Podmínkou pro získání zápočtu je pečlivé prostudování publikovaných materiálů.

Zkoušení bude probíhat prezenčně. Pouze z vážných důvodů (karanténa, nemoc, odůvodněný pobyt v zahraničí) je možno zkoušku absolvovat distančně. viz: https://orl.lf1.cuni.cz/organizace-distancniho-zkouseni-z-otorinolaryngologie

Nelze vyloučit případné změny v blízké budoucnosti. Stránky kliniky budou průběžně aktualizovány.

prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

Školský zástupce přednosty

  

počet zobrazení: 20740 poslední aktualizace: dkalf, 29.09.2020
Hodnocení: (hodnotili 4 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.