1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ
10.02.2022

Informace pro studenty

AKTUÁLNÍ INFORMACE


Aktuální informace k 9. 2. 2022

Výuka na zdejší klinice probíha prezenčně.
Veškeré informace naleznete: https://orl.lf1.cuni.cz/informace-pro-studenty-7686

Nelze vyloučit případné změny v blízké budoucnosti. Stránky kliniky budou průběžně aktualizovány.Aktualizace 13. 1. 2022

Vážení kolegové,

v reakci na doporučení proděkanky pro výuku zavádí Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK opět částečně distanční výuku. Prezenčně bude probíhat výuka klinická, to jest účast na vizitách a převazech, asistence na operačních sálech a shadowing na ambulancích kliniky. Studenti se hlásí ke klinické výuce vždy den předem /pouze v pracovní den/do 12:00 u sekretářky paní Moniky Mikulášové, na tel.: +420 224 434 311. Při zájmu přesahujícím kapacitu bude rozhodnuto na základě pořadí přihlášek se snahou, aby se aktivit mohli zúčastnit všichni zájemci. Dále si studenti mohou domluvit konzultaci nad otázkou nebo problémem, které jim z výukových materiálů nebyly jasné na e-mailu: jan.klozar@fnmotol.cz.

Všichni zájemci o klinickou výuku, kteří nejsou očkovaní proti Covid-19 musí být na začátku týdne testováni alespoň antigenním testem. Dle sdělení proděkanky pro výuku je možné se v pondělí 17. 1. 2022 nechat otestovat v budově Děkanátu na Stomatologické klinice.

Přednášky jsou k dispozici distančně offline - viz zde nebo zde a na Moodle .

Výukové materiály z Foniatrie najdete zde

Podmínkou pro získání zápočtu je pečlivé prostudování publikovaných materiálů.

Doporučujeme nově vydanou učebnici ze zdejšího pracoviště Speciální otorinolaryngologie, která je k dostání v odborných knihkupectvích nebo na sekretariátu kliniky.

Zkoušení bude probíhat prezenčně. Pouze z vážných důvodů (karanténa, nemoc, odůvodněný pobyt v zahraničí) je možno zkoušku absolvovat distančně. viz: https://orl.lf1.cuni.cz/organizace-distancniho-zkouseni-z-otorinolaryngologie

Nelze vyloučit případné změny v blízké budoucnosti. Stránky kliniky budou průběžně aktualizovány.

prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

Školský zástupce přednosty

 


počet zobrazení: 28036 poslední aktualizace: 10.02.2022
Hodnocení: (hodnotili 4 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.