1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ
25.09.2017

Povinně-volitelný předmět ORL

Povinně-volitelný předmět Otorhinolaryngologie

Jedná se o povinně volitelný předmět zaměřený na získávání praktických dovedností v ORL formou účasti na operačních sálech, specializovaných ambulancích a lůžkových odděleních. Pro doplňující informace a po přihlášení se přes SIS prosíme kontaktujte sekretariát ORL kliniky na tel.: +420 2 2443 4301 nebo e-mailem: renata.kodetova(zavinac)fnmotol.cz.

Upozorňujeme české studenty, že předmět B82253 - ORL praxe je výhradně pouze pro anglickou paralelku a zahraniční studenty. Čeští studenti, kteří se na tento předmět přihlásí budou vyškrtnuti. Pro české studenty je předmět B02253 - ORL - praxe.

Student se zájmem o jednotlivé téma se dostaví na vypsané místo v určeném čase a domluví s některým z vyučujících formu stáže. Po absolvování si nechá potvrdit kredity (2 hodiny přítomnosti obyčejně znamenají 1 kredit). V případě zájmu lze získat více kreditů za 1 téma. Po dosažení 10 kreditů odevzdá student stážový list na sekretariátě a dostane zápočet.

počet zobrazení: 6395 poslední aktualizace: 25.09.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.