1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ
26.11.2012

Studijní prameny

Doporučená literatura

  1. ASTL, Jaromír: Učební texty otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku pro bakaláře oboru ošetřovatelství. Karolinum 2002, s. 138
  2. CHROBOK, Viktor a ASTL, Jaromír a KOMÍNEK, Pavel : Tracheostomie a koniotomie – používané techniky, komplikace a ošetřovatelská péče. Maxdorf Jessenius, Edice intenzivní medicína, 2004, Praha, 170 s.
  3. KOMÍNEK Pavel, CHROBOK Viktor, ASTL, Jaromír: Záněty hltanu. Tobiáš, Edice Medicína hlavy a krku, Havlíčkův Brod, 2005, s. 322
  4. KLOZAR J. et al. : Speciální otorinolaryngologie, 2005, Galén, Praha, s.119-129
počet zobrazení: 3598 poslední aktualizace: 26.11.2012
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.