1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ
04.11.2016

FESS kurz 2016

 29. MEZINÁRODNÍ KURZ ENDOSKOPICKÉ ENDONAZÁLNÍ CHIRURGIE (EES, FES, FESS)

Termín: 8. 11.- 11. 11. 2016

 

Místo: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84. Modrý pavilon, komunikační uzel „B“, podlaží minus 1, posluchárnaPozvánka

Programpočet zobrazení: 3466 poslední aktualizace: 04.11.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.