1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ
09.10.2017

FESS kurz 2017

 30. MEZINÁRODNÍ KURZ ENDOSKOPICKÉ ENDONAZÁLNÍ CHIRURGIE


                                                                                                 Termín: 7. 11.- 10. 11. 2017


Místo: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84. Modrý pavilon, komunikační uzel „B“, podlaží minus 1, posluchárna


Pozvánka

Přihláška

Program

počet zobrazení: 2857 poslední aktualizace: 09.10.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.