1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ
21.10.2013

Navigace

CT/NMR navigace STORZ

 

Chirurgická navigace v ORL oboru je v dnešní době používána zejména při endoskopických operacích vedlejších dutin nosních a na bazi lební. Jejím standardním konceptem je přesná lokalizace chirurgického nástroje v operačním poli zobrazením na monitoru „on-line“ ve třech na sebe kolmých rovinách v závislosti na porovnání s předoperačně provedenou zobrazovací metodou (buď CT nebo MRI, v současnosti je možná i tzv CT/MRI fůze) a to zejména při důležitých „nebezpečných“ krocích v průběhu operace. Navigační sonda je pak registrována nejčastěji na optickém (infračervený) nebo elektromagnetickém principu.

5636 

Na našem pracovišti používáme nejmodernější navigační systém firmy STORZ (KARL STORZ Navigation Panel Unit) s optickým CT/NMR navigačním systémem s možností fůze s obrázky z magnetické rezonance (výhodné při operacích procesů na bazi lební). Tento sytém nevyžaduje nové předoperační vyšetření se speciálním nástavcem, ale je kompatibilní s naprostou většinou výstupů z CT a NMR přístrojů (postačuje záznam na CD a tloušťka řezu 0,5cm). Je prostorově nenáročný a značně „uživatelsky příjemný“. Doba nastavení přístroje do pracovního režimu u pacienta na operačním sále běžně nepřesahuje 5 minut. Jeho použití na ORL klinice znamená značný přínos při endoskopické endonazální chirurgii, zejména při odstraňování tumorů, revizních endonazálních operacích či operaci nálezů v oblasti baze lební.

 

 

 

 

počet zobrazení: 2384 poslední aktualizace: 21.10.2013
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.