1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ
dkalf 29.09.2020

Organizace distančního zkoušení z Otorinolaryngologie

Zkoušky z otorinolaryngologie probíhají prezenčně. Studenti se k nim hlásí prostřednictvím SIS. Pouze z vážných důvodů (karanténa, nemoc, odůvodněný pobyt v zahraničí) je možno zkoušku absolvovat distančně.

K distančnímu zkoušení se studenti hlásí individuálně u sekretářky paní Renaty Kodetové na tel.: +420 224 434 301 nebo renata.kodetova@fnmotol.cz.

Nejpozději 30 min. před začátkem zkoušky dostanou studenti e-mailem informaci ke kterému zkoušejícímu byli přiděleni, pod jakým jménem zkoušejícího najdou v prostředí aplikace Skype a v kolik hodin mají zahájit relaci.

V aplikaci Skype volá student zkoušejícímu v přidělený čas. Student se na začátku zkoušky prokáže průkazem s jasně patrnou fotografií (ISIC karta, Index). Trojice otázek si student vylosuje, sdělením čísla dle své volby (od 1 do 18), zkoušející odpočítá zvolené číslo z náhodného pořadí otázek a tím bude přidělena trojice otázek.

Studijní okruhy jsou uvedeny na webu kliniky, viz. zde: https://orl.lf1.cuni.cz/okruhy-otazek-ke-zkousce.

Student odpovídá bez možnosti přípravy, může si dělat poznámky na papír před sebou. Absence přípravy je brána v úvahu při klasifikaci. Jinak probíhá zkouška stejně jako prezenční, v průběhu zkoušky jsou probrány všechny 3 vylosované okruhy, zkoušející může pokládat doplňující otázky napříč ORL oborem. O průběhu zkoušky je veden protokol (stejný jako doposud), každá z vylosovaných otázek je známkována samostatně, následně je sdělena souhrnná známka, která je zaznamenána do SIS. V indexu není známka zapsána, bude řešeno dodatečně.

Bez výslovného souhlasu obou stran není dovoleno pořizování audio nebo video záznamu.

prof. MUDr. Jan Klozar CSc.

Školský zástupce přednostypočet zobrazení: 971 poslední aktualizace: dkalf, 29.09.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.