1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ
12.12.2016

Otokurz 2017

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK a FN v Motole, 
katedra otorinolaryngologie IPVZ 

Otologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pořádá: 


OTOLOGICKÝ A OTONEUROLOGICKÝ KURZ Termín:

  23. - 26. 1. 2017


Místo konání: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5, 15006 Modrý pavilon, komunikační uzel „B“, podlaží minus 1, posluchárna

Pozvánka
Pokyny k přihlášní
Přihláška

počet zobrazení: 2302 poslední aktualizace: 12.12.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.