1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ
pluk 04.11.2018

Prof. MUDr. Eduard Zverina DrSc. FCMA

5733

Adresa ke korespondenci

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole

V Úvalu 84, 150 06, Praha 5

Narozen

1937

Odborné vzdělání

1955-61 Vojenská lékařská akademie (VLA) a Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav (VLVDÚ), Hradec Králové. Promoce na FVL (1. LF) UK Praha

1961-65 postgraduální školení v ÚVN Praha, útvarový lékař, externě Neurochirurgická klinika v ÚVN

1965-81 vedoucí klinické neurofyziologické laboratoře Neurochirurgické kliniky FVL UK a ÚVN Praha

1981-94 zástupce přednosty Neurochir. kliniky FVL UK a ÚVN Praha

1994-98 přednosta Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha,

vedoucí subkatedry neurochirurgie IPVZ Praha

1966 atestace z chirurgie

1970 atestace z neurochirurgie 2. stupně

1982 (1.7.) DrSc. Poranění brachiálního plexu

1995 (2.10.) Doc. Mikrochirurgie v neurochirurgii

1999 (15.10.) Prof.

2011 Česká lékařská akademie, Fellow of the Czech Medical Academy (FCMA)

1997 odchod do důchodu jako plk

1997-08 Ortopedická klinika IPVZ, FN Na Bulovce (zaměstnanec kliniky a od 1998 subkatedry IPVZ )

1998-dosud Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK ve FN V Motole (částečný úvazek)

2002-dosud Neurochirurgické oddělení FN KV a od 2004 Neurochirurgická klinika 3.LF UK a FN KV (částečný úvazek)

 

Studijní pobyty

1954-55 Fyziologický ústav ČSAV (před maturitou)

1968 ½ roku asistent neurochirurgické kliniky státní univerzity v Utrechtu, Holandsko, návštěvy neurochirurgií v Anglii a Francii

1989-dosud různě dlouhé stáže, jako visiting prof. na předních neurochirurgiích i ORL v Evropě, Blízkém Východu, Austrálii, Rusku, USA, Brazilii, Japonsku a Číně

 

 

Vybrané publikace

Zvěřina E.: Neurochirurgie - etické problémy 21. století. V: Ptáček R., Bartůněk P- a kol. Etické problémy medicíny na prahu 21. století. Praha: Grada Publishing, 2014,520s.,ss.343-350.ISBN978-80-274-5471-0

 

Chovanec M, Zvěřina E, Profant O, Skřivan J, Čakrt O, Lisý J, et al. Impact of video-endoscopy on the results of retrosigmoid-transmeatal microsurgery of vestibular schwannoma: Prospective study. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.2013;270(4):1277-84.

Zverina E. Address by the President of the Central European Neurosurgical Society (CENS): influence of the US Democratic System on the level of neurosurgery in postcommunist countries.Neurosurgery.2013Aug;60Suppl 1:41-7. doi: 10.1227/01.neu.0000430304.33208.df.

Zvěřina E. Acoustic neuroma - vestibular schwannoma - personal experience of up-to-date management. Casopis Lekaru Ceskych. 2010;149(6):269-76.

Zverina E, Sollmann W, Betka J, Skrivan J, Tichy T, Nevison B, et al. First auditory brainstem implant in the czech republic. J Laryngol Otol. 2000;114(SUPPL. 27):54-5.

Zvěřina, E.: Chirurgie cévních onemocnění mozku. V : Kalvach, P. a kolektiv, 2. přepracované vydání: Mozkové ischemie a hemoragie. Grada Publishing, Praha, 1997, 440 s, ss. 321-351.

Zvěrina E. Treatment of facial hemispasm by microvascular decompression of nerve VII. Cesk Neurol Neurochir. 1984;47(6):350-5.

Zvěrina E, Fusek I, Kunc Z, Sobota J, Stejskal L. Initial experience with microsurgery of tumors of the 8th cranial nerve. Cesk Neurol Neurochir. 1983;46(5):287-92.

Zvěřina, E., Stejskal, L.: Poranění periferních nervů. Avicenum, Praha 1979, 304 str.

Zvěřina E, Škorpil V, Šourek K. Die geschwindigkeit der peripheren ausbreitung des galvanischen hautreflexes in den Gliedmaßen des menschen. Pflügers Archiv für die Gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere. 1963;277(6):603-7.

 

Odborné zaměření

Od 60.let výzkum nervových funkcí u člověka a intraoperační monitorování, od 70.let zavedení mikroneurochirurgie a stehu nervu bez napětí u nás, od 90.let chirurgie lebeční spodiny v celém rozsahu. Operování kavernómu v mozkovém kmeni. Rekonstrukce periferních a mozkových nervů, zejména n.VII všemi dostupnými technikami. Radikální operace neurinomu akustiku, vestibulárního schwannomu s minimální morbiditou (od 80.let více než 1000 operací).

počet zobrazení: 8540 poslední aktualizace: pluk, 04.11.2018
Hodnocení: (hodnotilo 30 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.