1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ
dkalf 18.09.2020

Aktuální informace k prezenční výuce a zkoušení (30. 4. 2020)

V reakci na Opatření děkana č. 5/2020, zavádí Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

1. LF UK od 4. května 2020 možnost prezenčních zkoušek a možnost konzultací na klinice ve skupinách do 5 studentů.

Prezenční zkoušky budou probíhat od 13,30 hodin, dle vypsaných termínů v SIS. Student přicházející k prezenční zkoušce musí podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků a absenci kontaktů s Covid 19.

Stále platí možnost distančního zkoušení

viz: https://orl.lf1.cuni.cz/organizace-distancniho-zkouseni-z-otorinolaryngologie

Studenti mohou v počtu 3/den asistovat na operačních sálech zdejší kliniky, v počtu 2/den mohou stínovat lékaře na ambulanci kliniky.

Zájem o tyto aktivity je třeba hlásit den předem /pouze v pracovní den/do 12:00 sekretářce paní Monice Mikulášové, na tel.: +420 224 434 311. Při zájmu přesahujícím kapacitu bude rozhodnuto na základě pořadí přihlášek se snahou, aby se aktivit mohli zúčastnit všichni zájemci.

Dále si studenti mohou domluvit konzultaci (do počtu 5 studentů) nad otázkou nebo problémem, které jim z výukových materiálů nebyly jasné na e-mailu: jan.klozar@fnmotol.cz.

Aktualizace k informaci o prezenčních zkouškách a konzultacích (6. 5. 2020): Informace vydané 30. 4. 2020 zůstávají v platnosti. Změnou od 11. 5. 2020 bude, že konzultací se mohou zúčastnit skupiny až 15 studentů.

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
Školský zástupce přednosty

 


 

 

počet zobrazení: 380 poslední aktualizace: dkalf, 18.09.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.