1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ
pluk 02.10.2019

Personální obsazení kliniky

Přednosta

          

Lékaři
Prof. MUDr. Jan Plzák Ph.D. MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D. 


Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. FCMA
  As. MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D.
Emeritní přednosta
Doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Betka DrSc. FCMA
As. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.


MUDr. Lucie Dostálová
Sekretariát As. MUDr. Zdeněk Fík Ph.D.
Renáta Kodetová emeritní primář MUDr. Pavol Jablonický
Monika Mikulášová

MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.

As. MUDr. Adam Kešner
  MUDr. Robert Kicko
Manažer kliniky Prof. MUDr. Jan Klozar CSc.
Mgr. Iva Pisková Primář MUDr. Jan Kluh


As. MUDr. Martin Kuchař
Ekonom kliniky  MUDr. Alžběta Jechová, Ph.D.
MVDr. Věra Ungerová, MBA
As. MUDr. Petr Laštůvka

As.MUDr. Petr Lukeš, Ph.D.
Školský zástupce přednosty  MUDr. Michal Matyášek
Prof. MUDr. Jan Klozar CSc.
MUDr. Gabriela Neškudlová

Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
Zástupce pro vědu a výzkum  As. MUDr. Miloš Taudy
Doc. MUDr. Jan Bouček Ph.D.
MUDr. Michal Votava

As. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.
Zdravotnický zástupce přednosty  Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc FCMA
Primář MUDr. Jan Kluh

 
Vedoucí lékaři:


JIP 
As. MUDr. Miloš Taudy


1. lůžková stanice  
As. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.
 


2. lůžková stanice 
As. MUDr. Petr Laštůvka
 

 
Vedoucí IPVZ   
Prof. MUDr. Jan Betka DrSc. FCMA
Postgraduální studenti

MUDr. Zuzana Balogová
Vrchní sestra MUDr. Petra Bruthansová
Mgr. Jitka Hovorková MUDr. Silvie Hrubá
MUDr. Jan Kastner
MUDr. Martin Kaňa
MUDr. Vladimír Koucký
MUDr. Diana Tóthová
MUDr. Štěpán Novák
MUDr. Barbora Řepová
MUDr. Simona Maléřová
MUDr. Veronika Svobodová

MUDr. Michaela Babičová

MUDr. Veronika Bandurová
MUDr. Jan Lazák

počet zobrazení: 52872 poslední aktualizace: dkalf, 02.10.2019
Hodnocení: (hodnotilo 37 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.