1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ
dkalf 08.01.2023

Personální obsazení kliniky

Přednosta

          

Lékaři
Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. As. MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D. 


Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA
  Doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.
Emeritní přednosta
MUDr. Lucie Dostálová
Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA
As. MUDr. Zdeněk Fík, Ph.D.


MUDr. Alžběta Fíková, Ph.D.
Sekretariát MUDr. Karolína Hrubá
Renáta Kodetová emeritní primář MUDr. Pavol Jablonický
Monika Mikulášová

MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.

MUDr. Petra Kalitová, Ph.D.
 
Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
Manažer kliniky Prim. MUDr. Jan Kluh
Mgr. Jiřina Mastníková MUDr. Vladimír Koucký, Ph.D


MUDr. Simona Maléřová, Ph.D.
Ekonom kliniky  As. MUDr. Petr Laštůvka
MVDr. Věra Ungerová, MBA
As. MUDr. Petr Lukeš, Ph.D.

MUDr. Michal Matyášek
Školský zástupce přednosty  Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
As. MUDr. Miloš Taudy

MUDr. Michal Votava
Zástupce pro vědu a výzkum  As. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.
Doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.
Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc FCMA

MUDr. Sangyun Cha
Zdravotnický zástupce přednosty  MUDr. Michaela Mrázková
Prim. MUDr. Jan Kluh
MUDr. Aneta Klobalová
  MUDr. Květoslav Červený
Vedoucí lékaři: As. MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D.  


JIP 
As. MUDr. Miloš Taudy

1. lůžková stanice  
As. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.
 


2. lůžková stanice 
As. MUDr. Petr Laštůvka
 

 
Vedoucí IPVZ   
Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA


Vrchní sestra
Postgraduální studenti
Mgr. Jitka Hovorková MUDr. Silvie Brennerová

MUDr. Jan Lazák
MUDr. Martin Kaňa
MUDr. Pavol Karabinoš
MUDr. Diana Tóthová
MUDr. Štěpán Novák
MUDr. Barbora Řepová
MUDr. Lenka Peterková
MUDr. Veronika Svobodová

MUDr. Michaela Tesařová

MUDr. Veronika Bandúrová
MUDr. Lucie Pavelková
MUDr. Markéta Bonaventurová
MUDr. Klára Plačková


počet zobrazení: 85717 poslední aktualizace: dkalf, 08.01.2023
Hodnocení: (hodnotilo 60 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.