1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ
01.11.2020

Personální obsazení kliniky

Přednosta

          

Lékaři
Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D. 


Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA
  As. MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D.
Emeritní přednosta
Doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA
As. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.


MUDr. Lucie Dostálová
Sekretariát As. MUDr. Zdeněk Fík, Ph.D.
Renáta Kodetová emeritní primář MUDr. Pavol Jablonický
Monika Mikulášová

As. MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.

As. MUDr. Adam Kešner
  MUDr. Robert Kicko
Manažer kliniky Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
Mgr. Iva Pisková Primář MUDr. Jan Kluh


As. MUDr. Martin Kuchař
Ekonom kliniky  MUDr. Alžběta Fíková, Ph.D.
MVDr. Věra Ungerová, MBA
As. MUDr. Petr Laštůvka

As.MUDr. Petr Lukeš, Ph.D.
Školský zástupce přednosty  MUDr. Michal Matyášek
Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

As. MUDr. Miloš Taudy
Zástupce pro vědu a výzkum  MUDr. Michal Votava
Doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.
As. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.

Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc FCMA
Zdravotnický zástupce přednosty  MUDr. Petra Kalitová, Ph.D.
Primář MUDr. Jan Kluh

 
Vedoucí lékaři:


JIP 
As. MUDr. Miloš Taudy


1. lůžková stanice  
As. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.
 


2. lůžková stanice 
As. MUDr. Petr Laštůvka
 

 
Vedoucí IPVZ   
Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA
Postgraduální studenti

MUDr. Zuzana Balogová
Vrchní sestra MUDr. Petra Bruthansová
Mgr. Jitka Hovorková MUDr. Silvie Hrubá

MUDr. Jan Lazák
MUDr. Martin Kaňa
MUDr. Vladimír Koucký
MUDr. Diana Tóthová
MUDr. Štěpán Novák
MUDr. Barbora Řepová
MUDr. Simona Maléřová
MUDr. Veronika Svobodová

MUDr. Michaela Babičová

MUDr. Veronika Bandurová
MUDr. Lucie Pavelková
MUDr. Mária Vandžurová

počet zobrazení: 61447 poslední aktualizace: dkalf, 01.11.2020
Hodnocení: (hodnotilo 43 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.